• +36 77 542 007
  • Hétfő - Péntek 8.00 - 17.00
  • info(kukac)rollo.hu
Hungarian English German

Főlap

×

Hiba

Nem található kategória

Begyűjtés, újrahasznosítás

hulladek 3 
hulladek 4
Begyűjtés, újrahasznosítás

Cégünk foglalkozik minden olyan PVC anyag és termék felhasználásával, amelyeket tulajdonosa nem tud, vagy nem kíván felhasználni. Aktívan részt veszünk a hulladékkezelés társadalomi felelősség vállalásában, a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentése, a környezetszennyezés megelőzése és kizárására érdekében. Az hulladék anyagtermelésbe, vagy a fogyasztásba történő visszavezetésre irányuló tevékenységet végzünk. Az általunk végzett hulladékkezelési tevékenység magában foglalja a hulladék begyűjtését, szállítását, előkezelését, átmeneti tárolását, hasznosítását, ismételt gyártmány készítés során annak ártalmatlanítását. Tevékenységünk során figyelembe vesszük, hogy az anyag az eredeti célra történő ismételt felhasználása többször megismételhető. Újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépéskor válik hulladékká, mindez 6-7 újra feldolgozási ciklust jelent.

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy cégünk aktívan részt vesz az újra hasznosítható anyagok ésszerű ismételt feldolgozásában. A begyűjtött anyagot átválogatjuk, szelektáljuk annak megfelelően, hogy az újra felhasználás során kitűzött igényeket kielégítse, cél az új termék minőségi előírásainak maradéktalan kielégítése. A reciklált anyagból készült új termék minőségének biztosítása érdekében, adott PVC hulladékok esetében a kézi válogatás módszerét alkalmazzuk. Az újra hasznosítás során körültekintően járunk el a kibocsátott kész és félkész termékek minőségének biztosítása érdekében. A PVC hulladék anyagot célirányos szelekció után aprítjuk és további technológiai lépésekben tisztítjuk. A felhasználás céljának és a technológia igényének megfelelő additívek bedolgozásával biztosítjuk a végtermék megfelelő használati értékét.

Granulálás, regranulálás

Rolló Kft. Granulálás, regranulálás
Rolló Kft. Granulálás, regranulálás

Granulálás, regranulálás

A további feldolgozásra alkalmas hulladék anyag, technológiai előkészítés után alkalmassá válik ismételt granulálásra (recycling). Az anyag további célirányos felhasználását biztosítja az aprítás, gépi szelekciós folyamat, valamint adalékok bedolgozása (additívek) a technológia folyamatában. Az újra hasznosított alapanyagból elkészített compaundból, extruder alkalmazásával regranulátumot készítünk. Az extrudálás folyamatában nagy menetemelkedésű csigával a megfelelő ömledék szilárdságú, plasztikus állapotú anyagot, nagy nyomással egy szerszámrésen átnyomjuk, és hőelvonással alakra rögzítjük.

A folyamat végén a hulladék anyagból előállított műanyagiparban széles körben felhasználható félkész terméket, granulátumot állítunk elő. Cégünk kiváló minőségű granulátumokat gyárt, fokozott igénybevételnek kitett termékek előállításához. A magasabb követelmény rendszer kielégítésére alkalmas granulátumok készítéséhez originál alapanyagokat (porokat, egyéb komponenseket) állítunk össze keverőgépeink alkalmazásával. Konkrét késztermékre szabottan állítjuk elő a keverékeket (compaund) ezekből extruder segítségével granulátumot állítunk elő, további műanyagipari felhasználás céljára. Kemény és lágy granulátumaink széles körben felhasználhatók a késztermék gyártók számára.

Extrudálás

gep 7
csarnok 2
Extrudálás

Cégünk a PVC késztermékek piacán az egy dimenziós alakadás technológiáját alkalmazza. Késztermékeink gyártásának alapgépei az extruderek. Az szál jellegű termékek előállításához teljes technológiai sorral rendelkezünk. Gépeink lehetővé teszik a szakszerű ömleny előállítását, a beépített szerszámok, kalibrátorok biztosítják a termék pontos és alakhelyes elkészítését. Az egységes szálhosszt automatikus mérőberendezések biztosítják. A szálanyagok méretre levágását a termék profiljához igazodó daraboló berendezésekkel végezzük el, sorja mentesen. Extrudereink kialakítása a PVC technológiai igényéhez igazodik.

Szerkezeti kialakításukat tekintve alkalmazzunk egy- és két csigás berendezéseket a késztermék igényeihez igazodva. Eltérő fizikai jellemzőkkel bíró alapanyagokat is késztermékké alakítunk extruderek párhuzamos kapcsolásával, a leírt gyártási rendszer speciális termékek előállítását is lehetővé teszi számunkra. Az előállított változatos termék portfólióhoz igazodva, gyártás technológiánk át parametrizálható, rugalmasan beszabályozható.

Szerszámgyártás

Rolló Kft. Szerszámgyártás
Rolló Kft. Szerszámgyártás

Szerszámgyártás

A késztermék piacon történő rugalmas megfeleléshez alkalmazkodva cégünk folyamatosan fejleszti a műanyagipari szerszámait. Rendelkezzünk azzal a szellemi és eszköz háttérrel, amely lehetővé teszi számunkra a vevői igények maradéktalan kielégítését. Az extrudálás technológiájához szükséges, adott termékhez rendelt teljes szerszámrendszer elkészítésére alkalmas cégünk. A PVC feldolgozásának speciálisan tulajdonságait messzemenően figyelembe vesszük gyártógépeink szerszámainak beépítésénél. Különös figyelemmel kísérjük az alapanyag gyártásközbeni degradációs jellemzőit. A cég különböző gyártási területein aktívan dolgozó szakembereink, szorosan együtt működnek egymással a kiváló termék minőség biztosítása érdekében. A gyártás technológiai tapasztalatok rendkívül gyorsan beépülnek a szerszámtervezésünkbe. Már tradicionálisan gyártott termékeink esetében is folyamatosan vizsgáljuk a technológiát, annak további fejlesztése céljából. A technológia folyamatos fejlesztése során újabb gépek, részegységek, illetve eszközök beépítését valósítjuk meg a gyártási folyamatba.

A PVC hulladék anyagok feldolgozásához alkalmas gépeinkhez több saját fejlesztésű eszközt, részegységet építettünk be, ezzel is alkalmazkodva a hulladék anyagok sokféleségéhez. Szerszámaink gyártásához, huzalszikra forgácsoló gépet, tömb-szikraforgácsoló gépet CNC marót alkalmazunk, a hagyományos gépi forgácsoló gépeink mellett. Az egy dimenziós műanyag ipari termékgyártáshoz szükséges segédberendezések legyártásához szükséges lakatosipari gépekkel, eszközökkel rendelkezünk. Szerszámtervezésünk és szerszámgyártásunk szerves egységet képez /szerszámgyártó iroda- és műhely/ helyileg is egy ponton dolgoznak, így a tervezés és a megvalósulás közötti kapcsolat, élő és közvetlen. A gyártás technológiánk biztonságát és folyamatos üzemét optimális szinten biztosítja a TMK műhelyünk. A TMK műhely tevékenységi köre az üzemfenntartás teljes területét lefedi. Jellemző üzemfenntartási területek a következők. - Gépkarbantartás /géptisztítás, kenés, állapot felmérés, gép beállítás/ - Rendszeres kis javítások elvégzése - Éves ciklus idővel végrehajtott javítások elvégzése - Lakatos ipari munkák - Váratlan gépkiesések esetén jelentkező munkák elvégzése.

Kutatás, fejlesztés

Rolló Kft. Kutatás, fejlesztés
Rolló Kft. Kutatás, fejlesztés

Kutatás, fejlesztés

A cégünk 23 éves PVC feldolgozás területén szerzett tapasztalattal rendelkezik. Szakembereink jelentős része a kezdetektől aktívan részt vesz a gyártási folyamatokban. Az évtizedek alatt megszerzett tapasztalatainkat folyamatosan beépítjük, kutatás fejlesztési munkánkba. Vegyész és gépészmérnökeink folyamatos kapcsolatot tartanak fent a termeléssel és azt irányító szakemberekkel. Szakembereink más cégekkel, kutatókkal, oktatási intézményekkel szorosan együttműködnek adott fejlesztési területnek megfelelően. A kutatásfejlesztési tevékenységünk a következő területeket öleli fel.

  1. Gyártás technológiai fejlesztések, amelyek a termék gyártásához köthetők /Gépek, eszközök, szerszámok/
  2. Termékfejlesztések. /Konkrét vevő igények elképzelések megvalósítása/
  3. Hulladék PVC anyag újrahasznosítására vonatkozó fejlesztések. /Fémes anyagok kiemelése a hulladék tömegáramából/
  4. Új alapanyagok kifejlesztése. /Tömítő profilok járművekhez, Biokompozit anyagok/

A fenti területek részleges, rövid bemutatása.

1. Betonacél távtartó profil gyártásához kifejlesztettük a szerszámot, az ezzel sorba kapacsolt kalibert, amely biztosítja a termék méret és geometriai pontosságát. Kifejlesztettünk perforáló berendezést, amely termék szál folyamatos mozgása melletti perforációt tesz lehetővé. Bonyolult termék profil sorja mentes levágásához alkalmas vágó berendezést fejlesztettünk ki. Tószegély gyártás innovatív szerszám kialakítása és gyártásba illesztése.

2. Járműipar számára kifejlesztésre kerültek az üvegfelületek beépítését lehetővé tevő un. tömítő profilok. Nyílászárókhoz koex eljárással készült eltérő jellemzőkkel rendelkező PVC anyagokból készült tömítő profilok. Koex eljárással gyártott locsoló tömlőhöz fejlesztettünk ki anyagot.

3. Lágy PVC hulladékból speciális berendezéssel választjuk ki a fémmel szennyeződést. PVC hulladék újra feldolgozásához receptúrákat fejlesztettünk a célirányos ismételt felhasználhatóságot biztosítva az anyag száméra.

4. Járműüvegezéshez használt tömítő profil anyagok kifejlesztése, adott kritérium rendszer alapján. Összetett szerkezetű locsoló tömlő belső rész anyagának fejlesztése. Biomassza beépíthetőségének vizsgálatát végeztük el PVC bázis anyagon. Az anyag fejlesztése folyamatos az eltérő késztermék igényeknek megfelelően.

3D filament gyártás

Rolló Kft. 3D filament gyártás
Rolló Kft. 3D filament gyártás

3D filament gyártás

A korszerű tervezési eljárások 3 D modellezést feltételeznek, erre a feladatra ma már különböző tervező programok állnak rendelkezésre pl. Inventor, Solid Edge. A nevezett programok valósághű megjelenést biztosítanak, ezért a tervezés során kisebb a ponttalanság valószínűsége. Egyes programok modellalkotási funkciói követik a gyártás technológiát, ezért a tervező mérnökök és a gyártást végző szakemberek számára gyártandó termék tényleges elkészítése kedvezőbb lehelőséget, biztosít. További funkciók is elérhetők ezen programok segítségével pl. szilárdsági, hőtani és egyéb szimulációk.

A fejeltebb 3 D programokkal készített információk a korszerű CNC megmunkáló gépek számára is feldolgozhatók így a papír alapú információ átadás mellőzhető és az ebből adódó pontatlanságok is elkerülhetők. Új lehetőség, hogy az ilyen módon elkészített modell, mint információ átadható un. 3 D nyomtató berendezések számára is. A 3 D nyomtató a térbeli modellt a program segítségével egyforma vastagságú szeletekre metszi, majd a nyomtató a kapott adatokból ezeket a szeleteket hozza létre és illeszti egymásra. Modell alapján történő nyomtatáskor a szeletek vastagsága és egyéb méretei megegyeznek az eredeti modell paramétereivel (ha ez az igény), de egyéb tulajdonságai már nem feltétlenül (súly, szakítószilárdság stb.). A 3D nyomtatást talán a legnagyobb arányban a formatervezés és az ipari terméktervezés alkalmazza. Az eljárást rapid modellingnek, azaz gyors modellezésnek is nevezik, hiszen a különféle termékek és formák lemodellezésének különösen gyors és olcsó lehetőségét nyújtja.

A közvetlenül a tervezőprogramból kész tárgyba fordítható modellek óriási előrelépést jelentenek bármilyen termékfejlesztési folyamat során, hiszen gyorsan és olcsón elkészíthetőek, különösebb eszközráfordítás nélkül. A 3D modellezés egyik kimagasló előnye az, hogy a réteges addíció miatt szinte bármilyen bonyolult formát képes elkészíteni. Gondolunk itt egymásba fonódó, üreges vagy egymásban elhelyezkedő (szülő-bennszülött) tárgyakra, amelyeket a korábbi modellező eljárásokkal (fröccsöntés, marás stb.) nem nagyon, vagy csak nehézkesen lehetett elkészíteni. Mind a marós, mind a fröccsöntési eljárások estén a prototípus elkészítéséhez szerszámok szükségesek, ezek költsége minden egyes modell esetén érvényes, míg a nyomtatott tárgyakat akárhány verzióban elkészíthetjük ugyanazzal a költséggel.

Cégünk felkészült a 3 D nyomtatásban rejlő lehetőségekre és a termék portfóliójába be kívánja illeszteni a technológiát. Erre vonatkozóan az erőfeszítéseink kétirányúak egyrészt kifejlesztettünk a 3 D nyomtatáshoz felhasználható speciális követelményeket igénylő un. nyomtató szálakat. Két féle alapanyagból gyártjuk a szálakat, ezeket nevezetesen PLA és ABS. A szálgyártás lényeges eleme a pontos méret és anyag minőség tartása, ezért a technológiába folyamatos monitoringot vezetünk be, amelynek kulcs eleme szálméret ellenőrző berendezés. Másrészt rendelkezünk 3 d nyomtató berendezésekkel, így lehetőségünk nyílik saját termékeink modellezésére, de bérmunkában is állunk rendelkezésre leendő partnereink részére.

Logisztika

Rolló Kft. Logisztika
Rolló Kft. Logisztika

Logisztika

Cégünk éves vonatkozásban 4000 tonna PVC anyagot dolgoz fel fél kész és késztermékké. Anyagforgalmunk egy részét a PVC hulladék anyagok országos szintű begyűjtése jelenti. A fél készterméket forgalmunk is jelentős, amely a granulátumok forgalmazását jelenti más készterméket előállító cégek irányába. Jelentősnek mondható az originál alapanyagok forgalma is. Késztermékeink jellemzően szálanyagok ezek rakodására és szállítására felkészültek vagyunk. A fenti anyag forgalmunk a cég külső anyag forgalmát jellemzik, de ennek megfelelően jelentős a belső anyagmozgatási feladatunk is. A külső anyag forgalmunkat kettő darab kamionnal végezzük el. Külföldi partnereink áru ellátását szintén kamionnal oldjuk meg így teljesül a háztól –házig szállítási alapelv ezzel is mérsékelve a termék sérülésének valószínűségét. Kisebb áru mennyiséget igénylő partnereinket a feladathoz igazodóan 3,5,- illetve 1,5 tonnás gépkocsikkal szolgáljuk ki.

A szállított anyagok termékek geometriai és méret igényeinek megfelelően alakítottuk ki a göngyöleg rendszerünket. Az egység rakományképző eszközeink biztosítják vevőink számára a biztonságos sérülésmentes termék beszerzést, átvételt. Ömlesztett és darabos anyagoknál un. big-beg zsákos göngyöleg rendszert alkalmazunk. A kézi rakodást csak kis tételt igénylő vevőink esetében alkalmazzuk. A rakodási munkálatokat emelő szállító targoncákkal oldjuk meg. Cégünknél a szállítással kapcsolatos feladatokat külön szakember oldja meg. A közúti szállítás szervezésénél figyelembe vesszük, a gazdaságosságot ezért az un. tele kocsi elvet alkalmazzuk, azaz az üzemből terméket kiszállító kamion visz. fuvarban alapanyagot szállít be. A késztermékeinket un. hideg raktárakban tároljuk, amelyek összesített területe meghaladja az 4500 m2-t. Késztermékgyártáshoz szükséges granulátumainkat átmenetileg a termelés intenzitásának megfelelő időtartamra raktározzuk.

Közel 160 fő foglalkoztatása több mint 5000 m2 területű korszerű munkaterületeken.